Thứ bảy, 25/05/2019
HĐND tỉnh họp kỳ thứ mười:

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

LSO-Ngày 17/1/2019, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thực hiện quy trình, thủ tục kiện toàn chức danh do HĐND bầu theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự họp có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền của tỉnh, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trúng cử chức danh phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 57/58 phiếu đồng ý.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
và các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu
bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trong chương trình, HĐND tỉnh tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Năm 2019 là năm bản lề tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chương trình, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí tin tưởng rằng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, của cử tri trong tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm cao, thực hiện có hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra, đáp ứng lòng mong đợi và tin tưởng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

NGỌC HIẾU