Thứ ba,  12/11/2019

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Sáng 18/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Sầm Đức Bình,
Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Trong năm 2018, ngành nội vụ đã thực hiện cơ bản đạt yêu cầu các nhiệm vụ được giao. Kết quả đối với cấp tỉnh giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, tỷ lệ giảm 25%, giảm 11 phòng chuyên môn, 23 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đối với cấp huyện, thành phố đã giảm 21 cơ quan chuyên môn và 11 đơn vị sự nghiệp. Qua đó góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn về số lượng, giảm khâu trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thực hiện việc kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác cán bộ đã được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được tăng cường; công tác thi đua, khen thưởng được duy trì thường xuyên, chất lượng công tác thi đua, hình thức khen thưởng ngày càng đổi mới và hiệu quả.

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính đã được tham mưu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công, đánh dấu bước chuyển lớn về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Các huyện, thành phố cũng đã tham gia ý kiến, làm rõ thêm về những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nội vụ trong năm tới, trong đó đề nghị Sở Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện sáp nhập các thôn, bản, khối phố và đơn vị cấp xã; xem xét việc phân bổ chỉ tiêu biên chế của một số lĩnh vực đối với các địa phương cho phù hợp; có hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cho các địa phương.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nội vụ, các huyện, thành phố cần tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động, tăng cường tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác lĩnh vực nội vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cán bộ ngay từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng tốt công việc được giao; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đáp ứng nhu cầu phục vụ tổ chức, cá nhân…

TRANG VÂN