Thứ tư,  11/12/2019

Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử

LSO-Chiều 18/1 Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn


Thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm Hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 3/1/2019, cả nước có 78/95 bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, trong đó có tỉnh Lạng Sơn; các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số đơn vị đã hoàn thành kết nối có 76 đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản, 2 đơn vị chưa phản hồi trạng thái. Ngày 20/2/2019, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức lễ khai trương, công bố triển khai chính thức trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ đề nghị thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, tổ chức kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT kiểm tra, hoàn thiện việc kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; cập nhật danh mục mã định danh cơ quan, đơn vị trực thuộc lên trục liên thông văn bản quốc gia; khẩn trương hoàn thành nâng cấp, cập nhật tính năng hệ thống QLVB&ĐH; trước ngày 25/1/2019, các bộ, ngành, địa phương chưa kết nối cần hoàn thiện việc kết nối, liên thông văn bản. Cùng đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện các văn bản để hoàn thiện căn cứ pháp lý về quản lý, sử dụng văn bản điện tử và lưu trữ điện tử.

 

HÀ MY