Thứ ba,  11/08/2020

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(LSO) – Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh hiện có 18 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, hơn ba năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung theo dõi việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu và tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV), góp phần thiết thực đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Đảng bộ luôn quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; cấp ủy, chỉ huy tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm kiện toàn các TCCS Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đội ngũ CBĐV trong Đảng bộ luôn gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong toàn thể CBĐV và chiến sỹ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã kiểm tra, giám sát 16 tổ chức đảng; kiểm tra 36, giám sát 40 cấp ủy viên, đảng viên các cấp. UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh kiểm tra 8, giám sát 8 tổ chức đảng và giám sát 35 cấp ủy viên trực thuộc. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở kiểm tra 37, giám sát 30 tổ chức đảng; kiểm tra 705, giám sát 178 cấp ủy viên, đảng viên trực thuộc. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 15, giám sát 13 tổ chức đảng và giám sát 3 cấp ủy viên trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đôn đốc, nhắc nhở tăng cường việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho CBĐV và chiến sỹ, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tiêu cực, quan hệ xã hội phức tạp, dấu hiệu vi phạm pháp luật của CBĐV và chiến sỹ. Nhờ đó, các TCCS Đảng và CBĐV luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phát huy vai trò nòng cốt, phản bác lại các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái. Trung tá Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Hình cho biết: Trong công tác, cấp ủy, chỉ huy phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu và đội ngũ CBĐV; gắn trách nhiệm của bí thư, cán bộ chủ trì, chi bộ nếu để CBĐV vi phạm kỷ luật; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, tính sáng tạo, xung kích của các tổ chức quần chúng trong xây dựng đảng bộ, chi bộ; kiên quyết không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năm 2018, cấp ủy đã tổ chức kiểm tra 1, giám sát 1 cơ sở đảng và kiểm tra 9, giám sát 9 cấp ủy viên, đảng viên, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tổ chức khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng TCCS Đảng và đảng viên ngày càng được đánh giá đúng thực chất hơn. Năm 2018, có 4 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ; đối với đảng viên, có 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 82% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự chuyển biến tích cực, vững chắc của các TCCS Đảng và đội ngũ CBĐV góp phần quyết định đến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP tỉnh.

NÔNG ĐÌNH QUANG