Thứ tư,  30/09/2020

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng đảng

LSO-Chiều 22/1/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng. Công tác cán bộ và chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đồng bộ các khâu, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, đảm bảo chất lượng; triển khai và thực hiện nghiêm túc, bước đầu có hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ bộ máy. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm, kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tình hình chính trị nội bộ trong tỉnh ổn định …

Trong năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII của tỉnh; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng; tham mưu tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019 của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng đảng, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tiếp tục đổi mới nội dung, tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, điều chuyển cán bộ một cách khách quan, có tính hệ thống; thực hiện tốt tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Đồng thời chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, những biểu hiện tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ công tác trong ngành tổ chức xây dựng đảng cần không ngừng rèn luyện để tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao; các đảng bộ trực thuộc, các cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị… để công tác xây dựng đảng của tỉnh ngày một hiệu quả.

THANH MAI