Thứ ba,  21/01/2020

Thành phố Lạng Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết số 67, ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong hơn 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy  nghiêm túc triển khai thực hiện, qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 132, ngày 9/6/2014 về thực hiện Nghị quyết số 67; lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được thành phố triển khai đầy đủ các khâu như: đánh giá; quy hoạch, rà soát bổ sung; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng; kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách cán bộ.

Ví như trong đánh giá cán bộ dịp cuối năm, Thành ủy thành lập các tổ công tác đến dự, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Nội dung đánh giá, xếp loại đã cụ thể hóa giữa kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ và sự đóng góp thực tế, trong đó đưa cả mức độ tín nhiệm của quần chúng nhân dân làm thước đo, căn cứ để đánh giá.

Lãnh đạo Thành ủy tặng giấy khen cho các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ đại hội 2015-2020

Trong quy hoạch cấp ủy, quy hoạch các chức danh chủ chốt, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban và tương tương được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, từ năm 2013 đến nay, thành phố đã quy hoạch 2.241 lượt cán bộ, không có trường hợp nào đưa vào quy hoạch thiếu điều kiện, tiêu chuẩn .

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ, căn cứ kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện, bổ sung những nhân tố mới cho phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Theo kết quả rà soát, từ 1/6/2012 đến 31/3/2018, thành phố thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 162 lượt cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; từ năm 2013 đến nay, thực hiện điều động, luân chuyển 5 cán bộ, công chức từ các phòng ban chuyên môn giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của phường xã, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng thực hiện luân chuyển 16 trường hợp…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được thành phố đặc biệt quan tâm, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2015-2020. Theo đó, năm 2013-2015, thành phố mở 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức cấp xã với 82 học viên, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Mai Pha, Hoàng Đồng và Quảng Lạc. Năm 2015-2017, mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung tại thành phố với 138 học viên, tạo điều kiện chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đoàn thể phường xã.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, thành phố cử 12 cán bộ học thạc sĩ, 5 cán bộ học đại học, 35 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 172 cán bộ học trung cấp chính trị và hơn 22.500 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể…

Ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện Nghị quyết 67 của thành phố, đó là các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác cán bộ phải đảm bảo sát với thực tế, có tính khả thi cao; thường xuyên thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý cán bộ, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời về các chính sách cán bộ theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với bố trí, sử dụng. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

Tính đến quý IV năm 2018, trong số 38 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trình độ chuyên môn đại học, trên đại học là 35/38 người (trên 92%); trình độ lý luận từ trung cấp trở lên 36/38 người (trên 95%); 12/12 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đều có trình độ đại học, trên đại học và đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đối với trưởng, phó phòng, trong tổng số 74 người thì có 73 người có trình độ đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp là 52 người; về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, trong tổng số 80 người, thì trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học chiếm 90%, trong đó trình độ đại học, trên đại học chiếm 61,25%, trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp chiếm 77,5%, sơ cấp chiếm 20%…

PHÙNG KHIÊM