Thứ sáu,  15/11/2019

Kiểm soát tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm

(LSO) – Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là  chuỗi các nhiệm vụ nhằm mục đích cải cách TTHC. Những năm qua, Lạng Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này, qua đây TTHC ngày càng được kiểm soát tốt về quy định, trình tự thực hiện và đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Trong những nội dung của hoạt động kiểm soát TTHC, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc công bố, công khai; rà soát, đơn giản hóa và đánh giá tình hình kết quả giải quyết TTHC. Sở dĩ như vậy vì nó có tác động quan trọng đến việc cải cách TTHC. Đơn cử nếu công bố, công khai TTHC được quan tâm thì quy định TTHC được công khai minh bạch giúp tổ chức, cá nhân dễ tra cứu thực hiện, giúp cơ quan có thẩm quyền dễ trong kiểm tra, giám sát. Công tác rà soát, đơn giản hóa được tăng cường và thực hiện có bài bản, quyết tâm nhiều quy định rườm rà của TTHC sẽ được kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ… Những năm vừa qua, cụ thể là năm 2018, các nhiệm vụ này được thực hiện tương đối tốt trong phạm vi toàn tỉnh, qua đây, TTHC ngày càng được cải cách, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Cán bộ Phòng kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh) kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC tại UBND huyện Tràng Định

Phân tích sâu hơn có thể thấy, trong nhiệm vụ công bố công khai TTHC, các sở, ngành đã tích cực rà soát, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND ban hành quyết định công bố công khai TTHC. Riêng năm 2018, các sở, ngành đã trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 43 quyết định công bố 1.505 danh mục TTHC (tăng 10 quyết định với 976 danh mục TTHC so với năm 2017). Trong đó, công bố danh mục 1.177 TTHC cấp tỉnh, 245 danh mục TTHC cấp huyện, 83 danh mục TTHC cấp xã; 949 TTHC được công bố ban hành mới, 158 TTHC được công bố sửa đổi, bổ sung và 398 TTHC được công bố bãi bỏ. Sau khi có quyết định công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã tích hợp dữ liệu, nhập và công khai 1.107/1.505 TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các sở, ngành cũng thực hiện tốt nhiệm vụ công bố TTHC tại đơn vị. Ông Liễu Anh Minh, Chánh Văn phòng Sở Công thương cho biết: Khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, sở niêm yết toàn bộ 6 quyết định và nội dung 202 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên phần mềm giải quyết TTHC điện tử và website của đơn vị. Nhờ công khai kịp thời và bằng các hình thức trên, tổ chức, cá nhân thuận tiện hơn khi tìm hiểu thông tin và giám sát chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sơ TTHC của sở.

Song song với việc này, công tác giải quyết TTHC cũng được các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã quan tâm thực hiện, qua đó hầu hết TTHC được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. Cả năm 2018, các cơ quan đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận gần 530.000 hồ sơ TTHC; trong đó trả đúng và sớm hơn thời gian quy định trên 97%, gần 3% bị trả quá hạn chủ yếu là những TTHC liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị giải quyết và là những TTHC về đất đai, xây dựng cần có thời gian kiểm tra, xác minh…

Trong hoạt động kiểm soát TTHC, những năm vừa qua, tỉnh còn tập trung tăng cường rà soát, kiến nghị đơn giản hóa những TTHC trọng tâm, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp. Năm 2017, UBND tỉnh lựa chọn rà soát 74 TTHC, năm 2018 tăng lên rà soát 385 thủ tục ở cả 3 cấp. Qua rà soát, nhiều TTHC đã được phát hiện ra những quy định bất hợp lý và được kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, bãi bỏ. Riêng năm 2018, 98 TTHC thuộc các lĩnh vực: đường bộ, khoa học và công nghệ, khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, xây dựng… được UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa và kiến nghị bộ, ngành Trung ương sửa đổi hoặc bãi bỏ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết thêm: Năm 2019, không chỉ dừng ở những nội dung, nhiệm vụ trên, Văn phòng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tăng cường ứng dụng giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; gắn với đó là tăng cường xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh.

MINH ĐỨC