Chủ nhật,  25/08/2019

Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2019

LSO-Chiều nay (29/1), Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, tập thể CBCC, người lao động (CBCC, NLĐ) Văn phòng Tỉnh uỷ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, Văn phòng đã thực hiện việc tổng hợp ý kiến, văn bản hoá các kết luận, quyết định của Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 38 kỳ chuyên đề; tham mưu soạn thảo, thẩm định trên 3.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; phối hợp chuẩn bị chu đáo 61 hội nghị của Tỉnh uỷ; tham mưu đề xuất xử lý 355 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực Tỉnh uỷ, đạt 100% số đơn thư được tiếp nhận.


CBCC, NLĐ Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị

Trong năm, Văn phòng cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về công tác hành chính cơ quan, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị và hoạt động của nhà khách…

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng và các công tác: đảng ủy văn phòng, công đoàn, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Văn phòng Tỉnh uỷ và sự nỗ lực, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của CBCC, NLĐ cơ quan văn phòng năm 2018.

Đồng chí đề nghị: Năm 2019, Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt, kịp thời, chất lượng việc tham mưu triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; chủ động đổi mới, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và thực hiện tích cực, có chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan văn phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBCC, NLĐ gắn với đó là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

HÀ MY