Chủ nhật,  08/12/2019

Chi Lăng : Chú trọng tuyên truyền miệng

(LSO) – Thời gian qua, huyện Chi Lăng đã quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đồng thời chủ động đổi mới trong cách thức tuyên truyền miệng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định tầm quan trọng của BCV, TTV trong công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành các quyết định kiện toàn khi có sự thay đổi nhân sự, góp phần đưa hoạt động của đội ngũ này ngày càng nề nếp, hiệu quả. Hiện nay, đội ngũ BCV, TTV từ huyện đến cơ sở có 251 đồng chí, trong đó có 20 đồng chí BCV cấp huyện và 231 TTV cấp cơ sở. Để nâng cao năng lực cho đội ngũ này, huyện luôn quan tâm đến việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Như trong năm 2018 vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã mở được 1 lớp tập huấn bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng cho 70 học viên.

Bà Nông Thị Thương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quan Sơn cho biết: Hằng năm, đội ngũ TTV của xã đều được tham gia các lớp tập huấn của huyện. Qua đây, các đồng chí được trang bị thêm kiến thức, kĩ năng về công tác tuyên truyền và tuyên truyền miệng. Như trong năm qua, các cán bộ tuyên truyền xã đã xuống các thôn giải thích về lợi ích lâu dài các tuyến đường, nêu gương những thôn làm tốt, những cá nhân tích cực hiến đất, đóng góp làm đường. Qua tuyên truyền, vận động, xã đã huy động nhân dân đóng góp được 353 triệu đồng để hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công các tuyến đường.

Lãnh đạo xã Quang Lang trao đổi về công tác tuyên truyền trong tháng 12/2018

Thông qua đội ngũ BCV, TTV,  hoạt động tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện ngày càng đa dạng, phong phú. Năm 2018, Huyện ủy và các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình trong nước và quốc tế, kết quả Hội nghị lần thứ 7, lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, đội ngũ BCV, TTV từ huyện đến cơ sở cũng tích cực tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tình hình thực tiễn địa phương như vấn đề bảo hiểm xã hội, an toàn giao thông, công tác GPMB… Được biết, trong năm qua, đội ngũ BCV, TTV đã tuyên truyền được 760 buổi cho khoảng 45 nghìn lượt người nghe.

Bà Nông Thị Hợp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Lang cho biết: Thời gian qua, đội ngũ TTV của xã đã tích cực tuyên truyền nhân dân ủng hộ những chủ trương của Nhà nước và địa phương. Điển hình như dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, xã đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, đồng thời lập các tổ dân vận đến từng thôn, từng nhà để giải thích, vận động bà con bàn giao mặt bằng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Quang Lang được ghi nhận là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc GPMB.

Cùng với đó, huyện Chi Lăng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ công tác tuyên truyền  phù hợp với xu thế thời đại. Tính đến nay, ngoài phòng họp trực tuyến của huyện, 20/21 xã, thị trấn đã có phòng họp trực tuyến. Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu tổ chức tiếp sóng một số hội nghị trực tuyến từ Trung ương như: Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Hội nghị báo cáo viên tháng 5, 7,10… Hình thức hội nghị trực tuyến vừa kịp thời cung cấp thông tin vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí (vì không nhất thiết phải tổ chức thêm hội nghị BCV).

Ông Vi Thành Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chi Lăng cho biết: Các hoạt động tuyên truyền miệng đã góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Đội ngũ BCV, TTV từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần giải quyết những vấn đề của địa phương về GPMB, ô nhiễm môi trường, an toàn lao động… Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự ổn định tư tưởng chính trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương.

PHƯƠNG DUNG