Thứ hai,  10/08/2020

Ghi nhận về kỳ đại hội cấp trên cơ sở

LSO- Tính đến ngày 26/8/2015, Lạng Sơn đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở theo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng tổ chức Đại hội Đảng. Đây là tiền đề quan trọng tiến tới thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) trong thời gian tới.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình bỏ phiếu bầu BCH khóa mới           

Nắm chắc tình hình, chỉ đạo sát sao

Sau thành công của đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đại hội cấp trên cơ sở, trong đó nhấn mạnh đến công tác xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự; gắn việc chuẩn bị, tổ chức đại hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Vũ Mạnh Lợi, Trưởng phòng Tổ chức Đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để giúp các đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt đại hội, BTV Tỉnh ủy đã thành lập 3 đoàn công tác của tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị được chọn điểm (gồm Đảng bộ huyện Văn Quan, Lộc Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh). Sau khi đại hội điểm kết thúc, BTV Tỉnh ủy rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội đại trà đối với các đảng bộ huyện, thành phố. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành lập 3 tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành đại hội ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó, chú trọng những vấn đề liên quan đến nội dung của đại hội; chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất; thẩm định, duyệt báo cáo chính trị và nhân sự tham gia ban chấp hành, BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ mới.

 

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội     

Cùng đó, BTV Tỉnh ủy đã chú trọng việc khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội tại các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. Từ đó có sự chỉ đạo kịp thời, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, giúp các đảng bộ ổn định tình hình trước khi tiến hành đại hội. Trước khi tổ chức đại hội, các tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra, kiểm duyệt kỹ về số lượng, chất lượng các văn bản và tổng duyệt chương trình đại hội; kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức đại hội.

Chú trọng tất cả các khâu

Với sự chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh ủy, BTV các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch đại hội, ban hành các văn bản hướng dẫn về đại hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.

Đồng chí Đào Đức Hoan, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn cho biết: Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, thành phố chú trọng từ khâu chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác nhân sự; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan… đến kịch bản điều hành đại hội, điều hành công tác bầu cử. Qua đây, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ thành phố.

Từ thực tiễn tổ chức đại hội ở các đảng bộ cho thấy, văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ, thực hiện việc lấy ý kiến tham gia đúng quy định, quy trình. Các ý kiến thảo luận tham gia vào văn kiện ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, công tác nhân sự được các đảng bộ chú trọng. Theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Đề án nhân sự đại hội của các đảng bộ được BTV Tỉnh ủy phê duyệt chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Trước đại hội, BTV Tỉnh ủy và BTV cấp huyện đã thực hiện việc điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận cao về công tác nhân sự trước đại hội.

Công tác tuyên truyền trước đại hội được cấp ủy chủ động triển khai với hình thức phong phú, đa dạng như: Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh cấp huyện; phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai rộng khắp ở hầu hết các khu dân cư, tạo không khí phấn khởi bước vào Đại hội…

Việc tổ chức bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng. Đến ngày 26/8/2015, toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội ở 15/15 đảng bộ trực thuộc. Các đại hội diễn ra từ 2 – 3 ngày, bảo đảm các nội dung, chương trình đề ra. Tổng số cấp ủy viên đã được bầu là 536 đồng chí; về trình độ đào tạo, trình độ lý luận chính trị, cơ cấu độ tuổi, cơ cấu nữ đều đảm bảo theo đúng với dự kiến giới thiệu nhân sự của ban chấp hành cấp ủy triệu tập đại hội.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG