Thứ ba,  26/05/2020

Xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh

(LSO) – Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh gồm 4.092 đảng viên, sinh hoạt tại 71 cơ sở đảng. Thời gian qua, Đảng ủy Khối (ĐUK) tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực ĐUK cho biết: Để xây dựng Đảng bộ Khối CCQ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra.

Trước hết, Ban Thường vụ ĐUK xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Hằng năm, ĐUK đều chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. Năm 2018, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tổ chức được 267 cuộc tuyên truyền cho trên 12 nghìn lượt người nghe. Nhờ làm tốt công tác này, các đảng viên đều có tư tưởng chính trị ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, địa phương.

Các đại biểu dự  hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Đảng ủy khối.

Cùng với đó, ĐUK luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Năm 2018, ĐUK đã ban hành các kế hoạch về công tác xây dựng Đảng như: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở được lựa chọn điểm; thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy… Trong năm qua, đảng bộ Khối thành lập 2 Đảng bộ cơ sở, giải thể 1 chi bộ cơ sở, kiện toàn 18 cấp ủy cơ sở, phát triển đảng viên mới đạt 102,6%. Thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/ĐUK, ngày 3/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, các đơn vị đều duy trì nền nếp, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt.

Ông Nông Ngọc Hồi, Bí thư Chi bộ Đoàn – Học sinh, sinh viên, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn cho biết: Hằng năm, chi bộ đều kết nạp được từ 6 đến 8 đảng viên là các sinh viên. Bên cạnh nếp sinh hoạt truyền thống, chi bộ tổ chức các buổi tham quan, xem phim tư liệu, tọa đàm với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo không khí và sức hút, nâng cao hiệu quả chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhằm nâng cao năng lực, trang bị thêm kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ĐUK đã tổ chức các hội thi, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, ĐUK đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, cử thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh và đạt giải nhất khối cơ quan. Cùng với việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, ĐUK phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng 1 lớp và bế giảng 1 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho hơn 100 học viên; tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05.

Cùng đó, ĐUK luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật của Đảng. Thực hiện chương trình năm 2018, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã kiểm tra chuyên đề 29 tổ chức và 33 đảng viên, giám sát chuyên đề 31 tổ chức và 36 đảng viên. Qua đó cho thấy: các tổ chức, cá nhân cơ bản thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đặt ra, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong việc chấp hành quy chế làm việc, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình… Trong năm, cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra của ĐUK khai trừ 1 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt 5 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, không có trường hợp khiếu nại sau đó.

Từ việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 50%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Năm 2018, Đảng bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, trong đó có 1 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và 4 nhiệm vụ hoàn thành tốt. ĐUK được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen chuyên đề về tổ chức tốt hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018.

PHƯƠNG DUNG