Thứ hai,  27/01/2020

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một bộ phận của công nghiệp quốc gia. Những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành quân giới trước đây - Tổng cục CNQP ngày nay đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát triển ngành CNQP từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Súng bộ binh thế hệ mới do Nhà máy Z11 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất.  Ảnh: QUANG THÁI

Súng bộ binh thế hệ mới do Nhà máy Z11 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất.  Ảnh: QUANG THÁI

Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một bộ phận của công nghiệp quốc gia. Những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành quân giới trước đây – Tổng cục CNQP ngày nay đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát triển ngành CNQP từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Phòng Quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 1946, Phòng Quân giới được tổ chức lại thành Chế tạo Quân giới cục, tiếp đó đổi tên thành Cục Quân giới…, nay là Tổng cục CNQP. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngành quân giới đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm, sáng tạo, bám sát thực tiễn chiến đấu, tích cực nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa, chế tạo, sản xuất, cung cấp hàng chục triệu tấn vũ khí, đạn dược, trang bị các loại, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển chiến tranh nhân dân và tác chiến ngày càng hiện đại trên các chiến trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngành nhanh chóng chuyển hướng nhiệm vụ, vừa tập trung sản xuất quốc phòng, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh tế, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của ngành trong thời kỳ mới. Nổi bật là, những năm qua, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết: 05, 27 và 06 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển CNQP; bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy T.Ư – Bộ Quốc phòng và thực tiễn đất nước, Tổng cục CNQP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về CNQP, chủ động tham mưu cho Bộ Quốc phòng trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch và các kế hoạch, chương trình, đề án xây dựng, phát triển CNQP phù hợp trong từng giai đoạn; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Do vậy, đã tạo bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của ngành CNQP. Trong đó, cơ sở hạ tầng, trang, thiết bị và trình độ công nghệ được đầu tư nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa và một số lĩnh vực phát triển vượt bậc. Năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị được nâng lên cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các dự án đầu tư cho CNQP được triển khai đúng định hướng, phù hợp yêu cầu trước mắt và lâu dài theo hướng tiên tiến, đồng bộ. Hiện nay, ngành CNQP đã sản xuất được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược thuộc trang bị của sư đoàn bộ binh. Nhất là, đã sản xuất được súng bộ binh thế hệ mới; làm chủ công nghệ lắp ráp tên lửa phòng không tầm thấp; đóng mới các tàu quân sự hiện đại như: Tàu tên lửa tiến công nhanh, tàu pháo…, góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, ngành còn quan tâm sản xuất hàng kinh tế, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Các doanh nghiệp CNQP đều đứng vững trong cơ chế thị trường, giữ được mức tăng trưởng, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu mạnh; nhiều ngành hàng, sản phẩm kinh tế do CNQP sản xuất đã khẳng định được uy tín, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới…

Để xây dựng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành CNQP đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục CNQP cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, xây dựng, phát triển CNQP. Thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước đối với CNQP; tham mưu cho Quân ủy T.Ư – Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị năm 2011 về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức ngành, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển CNQP phù hợp thực tiễn đất nước. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở sản xuất, sửa chữa quốc phòng theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu, thiết kế với sản xuất, sản xuất với sửa chữa, bảo đảm cho CNQP hòa nhập sâu hơn vào công nghiệp quốc gia, nâng cao hiệu quả kết hợp quốc phòng với kinh tế. Chủ động tham mưu định hướng, thành lập các tập đoàn, tổng công ty theo ngành, nhóm sản phẩm; nghiên cứu, từng bước đưa vào “đội hình” CNQP các doanh nghiệp quân đội mạnh về kỹ thuật, tài chính, tạo điều kiện để tập trung đầu tư hiện đại hóa, xây dựng các cơ sở CNQP đủ mạnh, có công nghệ tiên tiến, hiện đại. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, hình thành các liên doanh nước ngoài trong một số lĩnh vực CNQP; đẩy mạnh cổ phần hóa các cơ sở sản xuất quốc phòng, chuyển đổi hoạt động của các viện nghiên cứu sang mô hình đơn vị tự chủ về tài chính để nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh.

Tăng cường phối hợp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển CNQP; lồng ghép các nội dung xây dựng phát triển CNQP với các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Tận dụng tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ CNQP, kết hợp phát huy nội lực với tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài thông qua hợp tác quốc tế về CNQP. Làm tốt công tác quản lý đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, khắc phục việc đầu tư dàn trải, trùng lặp, gây lãng phí. Tập trung đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án trọng điểm theo Chương trình CNQP, dự án đầu tư chiều sâu công nghệ, các sản phẩm mũi nhọn, dự án có tính lưỡng dụng…

Ngành CNQP tiếp tục ưu tiên đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ theo hướng “đi tắt đón đầu”; chú trọng việc tiếp nhận công nghệ ứng dụng chuyên sâu, tiên tiến trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất, sửa chữa quốc phòng. Trong đó, ưu tiên lựa chọn công nghệ, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ cho các cơ sở CNQP, kết hợp đầu tư nâng cao năng lực của các viện nghiên cứu và một số cơ sở sản xuất trong thiết kế, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao. Đẩy mạnh việc hợp tác, huy động các cơ sở khoa học – công nghệ, cơ sở công nghiệp dân sinh tham gia đào tạo, nghiên cứu, phục vụ xây dựng, phát triển CNQP. Bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện của các đơn vị toàn quân để nghiên cứu, cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, phù hợp điều kiện đất nước, đặc điểm con người và cách đánh của quân đội ta. Coi trọng công tác giáo dục – đào tạo cán bộ khoa học – công nghệ quân sự cho CNQP, ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ thiết kế và công nghệ các ngành đặc thù; tiếp tục chủ động tạo nguồn, quy hoạch, đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ngoài xã hội vào phục vụ trong ngành… Phấn đấu đến năm 2020, tạo sự chuyển biến quan trọng về năng lực công nghệ sản xuất, sửa chữa và nghiên cứu thiết kế, cải tiến các sản phẩm mới.

Cùng với đó, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp CNQP trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất CNQP vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức và người lao động; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, gắn đổi mới quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, an toàn lao động…

Phát huy kinh nghiệm, truyền thống và nắm vững quan điểm, chủ trương chiến lược của Đảng, ngành CNQP phối hợp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ suốt 70 năm qua, ngành công nghiệp quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng; ba Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất…; 22 tập thể và 50 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động…Đặc biệt, năm 2014, Cục Quân giới (nay là Tổng cục CNQP) vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Theo Nhandan.org.vn