Thứ hai, 20/05/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công

LSO-“Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới”. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trong buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn vào chiều nay (11/2).


Quang cảnh buổi làm việc 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 10/1/2019. Trung tâm có 31 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) làm việc; có 1.284 thủ tục hành chính (TTHC) được đưa ra thực hiện, trong đó 1.275 TTHC của 16 sở, ngành và 19 TTHC của Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Sau 1 tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 596 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã giải quyết 426 hồ sơ (100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hẹn), còn lại là các hồ sơ đang giải quyết.

Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) đã công chứng, chứng thực 209 hồ sơ; Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp nhận 3 hồ sơ; Bưu điện tỉnh đã chuyển 290 hồ sơ từ trung tâm đến các sở, ngành và chuyển 287 hồ sơ từ các sở, ngành về trung tâm; Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh đã thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC 145 hồ sơ với số tiền gần 119 triệu đồng. Tại buổi làm việc, đại diện một số ngành, đơn vị liên quan và CBCCVC làm việc tại trung tâm nêu một số khó khăn, vướng mắc khi giải quyết một số TTHC liên thông; việc bố trí thời gian làm việc, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn…

Đại diện lãnh đạo trung tâm kiến nghị cấp có thẩm quyền quy định chính sách hỗ trợ cho CBCCVC làm việc tại trung tâm; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số đơn vị tiếp tục đưa TTHC ra làm việc tại trung tâm như lĩnh vực bảo hiểm, thuế, cấp thoát nước, cấp hộ chiếu, cấp chứng minh nhân dân…

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương chia sẻ, tạo điều kiện cho địa phương được kết nối phần mềm giải quyết TTHC của bộ, ngành; đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu thực hiện giải quyết TTHC; các sở, ngành cần  có phương án cử cán bộ, lãnh đạo có thẩm quyền ra trực tiếp giải quyết các TTHC tại trung tâm.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCCVC, NLĐ tại trung tâm.

Đồng chí chỉ đạo: Thời gian tới, trung tâm cần tiếp tục rà soát và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, trang bị; phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại trung tâm; phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hệ thống phần mềm phục vụ tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC. Với những kiến nghị đề xuất của trung tâm, UBND tỉnh sẽ xem xét và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

MINH ĐỨC