Thứ hai,  10/08/2020

Tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Ngày 25-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Phát biểu ý kiến khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh những nội dung cần thảo luận tại tọa đàm với chủ đề là “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước”. Trong đó, nhận thức về văn hóa cần được tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc hơn, thực tiễn hơn trong bối cảnh hiện nay, các giá trị văn hóa truyền thống cần phải tiếp tục phát huy trong bối cảnh thời đại và nâng lên ở tầm cao mới. Đồng thời, cần phân tích sâu, đánh giá cụ thể về thực trạng và những đóng góp của thanh niên hiện nay đối với sự phát triển đất nước, các vấn đề về phát triển và phát huy thanh niên trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập mạnh mẽ.

Tại tọa đàm, các ý kiến cho rằng, hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tạo dựng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam với khát vọng cống hiến để đưa đất nước sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới, nhất là đối với thế hệ trẻ. Muốn làm được điều đó, bên cạnh chú trọng tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, bình đẳng và nhân văn cho toàn xã hội; đề cao văn hóa gia đình; tạo dựng giá trị văn hóa cho cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp với nguyên tắc làm giàu cho cá nhân, doanh nghiệp là làm giàu cho đất nước, không chấp nhận làm giàu phi pháp, thiếu nhân văn… cần tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên. Tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hiểu đúng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hành động cách mạng; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước. Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên của các thế hệ đi trước; phát huy vai trò tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện cũng như trí tuệ của thế hệ trẻ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

Phát biểu ý kiến tổng kết tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp thành các nhóm vấn đề, đóng góp cụ thể vào từng nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Theo Nhandan.org.vn