Thứ bảy,  17/08/2019
Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ:

Quyết tâm từ huyện đến cơ sở

LSO-Năm 2017, Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ được cấp trên đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đơn vị này, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Chi Lăng và Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ đã tích cực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.


Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ họp bàn các nhiệm vụ
cần thực hiện trong quý II năm 2019

Ông Long Văn Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: ​Ngay từ đầu năm 2018, BTV Huyện ủy ban hành Quyết định số 2618 ngày 13/3/2018 về việc phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2018 của Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ; ban hành Kế hoạch 80-KH/HU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng năm 2018. Theo đó xác định rõ Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ cần khắc phục những tồn tại còn vướng mắc bằng những giải pháp đồng bộ.

Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo tập thể Đảng ủy và các cá nhân xây dựng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chỉ đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tập thể cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên…Để sát sao, BTV Huyện ủy thường xuyên cử người theo dõi dự sinh hoạt, giải đáp thắc mắc và định hướng hoạt động.

Về công tác tổ chức cán bộ, BTV Huyện ủy đã phân công đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến nhận công tác, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020, thay thế bí thư cũ không đáp ứng được yêu cầu công việc trước đó. Việc làm này vừa tăng nguồn lực cho cơ sở, vừa tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển được rèn luyện, thử thách.

Về phía cơ sở cũng đã chủ động thực hiện một số giải pháp để củng cố tổ chức Đảng. Ông Phùng Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ cho biết: Ngày 30/5/2018, Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ đã ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ thị trấn năm 2018. Một số giải pháp được đề ra để thực hiện như: đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ…

Theo đó, Đảng ủy thay đổi phương thức lãnh đạo với các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể. Ngoài việc tổ chức họp 2 lần/tháng để thống nhất, kiểm điểm các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy còn yêu cầu trong năm mỗi đoàn thể, MTTQ phải đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch công tác… Đúng ngày 12 hằng tháng, Đảng ủy tổ chức giao ban với các đoàn thể xem mức độ hoàn thành đến đâu, có những vướng mắc gì cần tháo gỡ, công tác quản lý hội viên ra sao… Đối với các chi bộ, phải chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, trong sinh hoạt chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Để nâng cao năng lực và nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, từ năm 2018 đến nay, đảng bộ đã cử 3 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị; 1 đồng chí theo học lớp đại học từ xa; cử 29 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ do tỉnh tổ chức; cấp huyện là 25 lượt. Thông qua học tập bồi dưỡng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; từng bước tiến bộ trong phong cách làm việc, chủ động tích cực trong thực hiện chức trách được giao, đáp ứng tốt công việc trong tình hình hiện nay. Hiện nay, thị trấn có 19/21 công chức, cán bộ đạt chuẩn.

Theo kết quả đánh giá phân loại của cấp trên, năm 2018, Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Với sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của Huyện ủy, sự nỗ lực của cơ sở, trong năm 2018, Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ có sự tiến bộ về mọi mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên, góp phần tạo chuyển biến tích cực từ công tác xây dựng Đảng đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

HOÀNG MAI