Thứ ba, 23/07/2019

Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019

LSO-Chiều 28/3/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND  tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong quý I năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đôn đốc triển khai thực hiện. Ban dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục triển khai chức năng, nhiệm vụ trong tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung về những thuận lợi, khó khăn trong công tác dân vận của từng đơn vị, đoàn thể, từ đó đề xuất các phương án tháo gỡ nhằm thực hiện tốt công tác dân vận thời gian tới. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II gồm: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm dân vận chính quyền 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các mặt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ; nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận; thực hiện điểm mô hình “Chính quyền thân thiện”;  Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024; Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019 đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

NGUYỄN PHƯƠNG