Thứ ba, 23/07/2019

Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

LSO-Sáng nay (1/4), tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tổ chức lễ ra quân năm 2019.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở. Số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là năm gốc làm cơ sở tính toán quy mô dân số cho những năm tiếp theo. Đây có thể là lần cuối cùng thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở theo phương pháp điều tra trực tiếp về các thông tin dân số và nhà ở; trong tương lai các chỉ tiêu liên quan đến dân số sẽ thực hiện qua khai thác hồ sơ hành chính hoặc các phương pháp thống kê hiện đại khác.


Điều tra viên của thành phố Lạng Sơn đã thực hiện thu thập thông tin
tại hộ bà Hà Thị Đàng, tổ 7, khối 7, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Qua tổng điều tra sẽ đánh giá đầy đủ thực trạng về quy mô dân số, chất lượng dân số của nước ta nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng để phục vụ cho hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh quốc gia trong từng thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với quy mô lớn, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện, chính vì vậy, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc các quy định; tăng cường phối hợp, vận động nhân dân hợp tác trong việc cung cấp thông tin để thực hiện tốt các hoạt động của tổng điều tra.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị tiếp tục hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc tổng điều tra; thành viên Ban Chỉ đạo, văn phòng ban chỉ đạo các cấp, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên là những tuyên truyền viên tích cực, trực tiếp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát động ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Ngay sau lễ ra quân, điều tra viên của thành phố Lạng Sơn đã thực hiện thu thập thông tin trên địa bàn phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

ĐỖ HOẠT