Chủ nhật, 21/07/2019

Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát tại huyện Lộc Bình

LSO-Ngày 1/4/2019, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Lộc Bình và 2 xã: Lợi Bác, Mẫu Sơn về thực hiện chính sách, pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2020. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình.


Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội
phát biểu kết luận cuộc giám sát tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

Trong giai đoạn 2012 – 2018, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện đã hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chương trình 135 đã đầu tư 207 công trình, duy tu, bảo dưỡng 66 công trình; hỗ trợ trực tiếp cho 25.507 hộ nghèo, cận nghèo; tập huấn cho trên 27.000 người; dạy nghề cho 2.230 người dân tộc thiểu số; trên 99% số thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 97,5%; tỷ lệ hộ đồng bào sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 93%; trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, xây mới… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 19,24%, toàn huyện có 4/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại cuộc giám sát, lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình kiến nghị: Chính phủ quan tâm xem xét cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách đặc thù; ban hành nghị quyết về chính sách dân tộc; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, thực hiện. Trong đó, tập trung các nhóm chính sách: hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng vùng khó khăn.


Đoàn giám sát đi thực tế tại hộ gia đình nghèo của xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình

Trong chương trình, Đoàn giám sát đã đến thực tế tại 4 hộ gia đình nghèo của 2 xã Lợi Bác, Mẫu Sơn và làm việc với cấp ủy, chính quyền 2 xã để nắm bắt việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng chí trưởng đoàn đã chỉ ra một số hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện và 2 xã: Lợi Bác, Mẫu Sơn còn cao; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa rõ nét; công tác chỉ đạo điều hành, quản lý, nắm bắt vấn đề đôi lúc chưa được sâu sát, đặc biệt là ở cấp xã. Đồng chí đề nghị huyện quan tâm đầu tư phát triển để giảm nghèo, xác định cây trồng chủ lực; quan tâm chỉ đạo trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, trong đó tập trung trồng cây gỗ lớn; phát triển các cây, con đặc sản và chăn nuôi gia súc; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; quan tâm đến các chỉ số về vệ sinh môi trường. Về các kiến nghị chính sách của huyện, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội trong thời gian tới.

THANH HUYỀN