Chủ nhật, 21/07/2019

Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

LSO-Sáng nay (3/4), tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2020.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
làm rõ một số ý kiến mà đoàn giám sát nêu

Tham gia làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; một số sở, ngành của tỉnh.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2020 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Các sở, ban, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành các cơ chế chính sách để chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bảo đảm theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,36%  (mục tiêu từ 8 – 8,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông – lâm nghiệp phát triển ổn định. Trong năm 2018, tỉnh hoàn thành xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 48 xã.

Theo số liệu tổng điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 thực hiện vào tháng 12/2015, toàn tỉnh có 48.827 hộ nghèo, chiếm 25,95% và 23.885 hộ cận nghèo, chiếm 12,69% (trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 45.295 hộ, chiếm 92,77% hộ nghèo và 22.685 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 94,98% hộ cận nghèo).

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 30.583 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,83% và 21.267 hộ cận nghèo, chiếm 11,01% (trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 28.369 hộ, chiếm 92,76% hộ nghèo và 20.176 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 94,87%  hộ cận nghèo).

Tỷ lệ giảm bình quân 3,3%/năm, các huyện nghèo giảm bình quân trên 5%/năm; các huyện khác giảm từ 2,8% – 4%. Các chiều thiếu hụt về giáo dục, chất lượng nhà ở, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường, sử dụng dịch vụ viễn thông giảm so với đầu kỳ.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách riêng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc để thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư đến với địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Đồng thời đề nghị các bộ, ngành trung ương hướng dẫn thực hiện chính sách đối với nhóm hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; ban hành hướng dẫn thống nhất các nội dung phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và sớm giao chi tiết số liệu vốn hằng năm để tỉnh chủ động triển khai thực hiện.

Về nguồn lực, tỉnh đề nghị trung ương có chính sách ưu tiên tăng mức hỗ trợ các nguồn vốn trực tiếp trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lạng Sơn. Đồng thời xem xét, sửa đổi các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để đảm bảo việc bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.


Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc
của Quốc hội phát biểu kết luận cuộc làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Lâm Thành đã chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề nghị: Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, xác định cây, con chủ lực, xây dựng chuỗi sản phẩm hàng hóa, thay đổi tập quán, phương thức sản xuất, hướng dẫn nhân dân thay đổi không gian sống của hộ gia đình gắn với quy hoạch các khu dân cư.

Trong công tác giảm nghèo, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, trong đó tập trung trồng cây gỗ lớn; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tăng cường nắm thông tin từ cơ sở; đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở.

Về các kiến nghị chính sách của tỉnh, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội trong thời gian tới.

THANH HUYỀN