Thứ hai,  10/08/2020

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Luật Quy hoạch

Trong sáng nay 11/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì việc đánh giá thực hiện Luật Quy hoạch. 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Luật đã ban hành thì phải tổ chức thực hiện và phải tháo gỡ các vướng mắc. Nếu có những vấn đề vướng mắc ngoài thẩm quyền của Chính phủ thì phải báo cáo Quốc hội, tránh ách tắc, cản trở dòng chảy của xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một số khó khăn hiện nay trong triển khai Luật quy hoạch, đó là chưa có Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, do đó các địa phương, bộ, ngành chưa thể lập quy hoạch mới cho giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

thu tuong chi dao giai quyet vuong mac cua luat quy hoach hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài ra, việc các bộ chưa trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã gây khó khăn trong việc triển khai lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành phản ánh khó khăn trong triển khai Luật Quy hoạch. Theo đó có 39 quy hoạch ngành quốc gia, 63 quy hoạch tỉnh chưa thể triển khai do chưa có hướng dẫn cụ thể. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 của 5 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau, Hải Dương, không thể ban hành vì chưa có Nghị định hướng dẫn chi tiết.

Bên cạnh đó, có khoảng 25 quy hoạch các ngành như quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh; quy hoạch khoáng sản; quy hoạch điện lực; quy hoạch cấp nước của các vùng kinh tế trọng điểm không thể ban hành. Khoảng gần 370 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp không thể triển khai vì vướng quy hoạch, tập trung ở các dự án lưới điện, điện mặt trời, các dự án xử lý rác thải điện.

Nguyên nhân là việc sửa đổi bổ sung 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến Luật quy hoạch nên pháp luật chuyên ngành có liên quan đến quy hoạch đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Vì vậy các quy hoạch này không thể trình duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà phải trình theo Luật Quy hoạch, nhưng lại chưa có hướng dẫn của Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, quy định của pháp luật chuyên ngành đã hết hiệu lực nên không thể thực hiện việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch này mà phải làm thủ tục theo Luật Quy hoạch. Tức là phải thực hiện thủ tục trình duyệt như một quy hoạch mới.

Cũng theo Văn phòng Chính phủ, quy định chuyển tiếp trong Luật Quy hoạch chưa lường hết được phát sinh trong thực tế. Một số nguyên tắc quy định tại Luật Quy hoạch chưa thể thực hiện trên thực tế.

Sau khi các bộ, ngành có ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận phiên họp. Thủ tướng cho biết, theo thống kê, cả nước có khoảng 17 nghìn quy hoạch các cấp, có sự chồng chéo và cần thiết phải bãi bỏ những quy hoạch không cần thiết. Do đó, việc có Luật Quy hoạch là rất quan trọng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp tục chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện Luật Quy hoạch, trước mắt phải ban hành một Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch những điểm không vướng mắc. Cùng với đó, những điểm còn vướng mắc không thể thực hiện được thì Chính phủ báo cáo Thường vụ Quốc hội xin chậm lại. Thủ tướng cho rằng, việc chậm có lý do từ tính phức tạp của vấn đề, đồng thời có quá nhiều luật liên quan đến Luật Quy hoạch mà chưa thể sửa ngay được.

Thủ tướng yêu cầu các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 4 năm nay để báo cáo Quốc hội. Các cấp các ngành vẫn tiếp tục triển khai các vấn đề đặt ra, trong đó có ban hành Nghị định, để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và dòng chảy kinh tế xã hội./.

Theo VOV