Thứ ba, 23/07/2019

Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh: Giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LSO) – Những năm gần đây, Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành quả trong nhiều năm qua khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy và những đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị.

Bà Hà Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết: Đảng bộ KBNN gồm 65 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy kịp thời phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới đảng viên, quần chúng thông qua quán triệt tập trung tại hội trường và thông qua sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy tổ chức được gần 60 buổi tuyên truyền, phổ biến thông tin thời sự trong nước và quốc tế, triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… cho đảng viên và quần chúng. Qua đó, đảng viên và quần chúng luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành mọi quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018 đến nay, cơ quan không có cán bộ vi phạm kỷ luật.

Chi bộ Kiểm soát chi, Đảng bộ KBNN tỉnh sinh hoạt định kỳ quý I năm 2019

Sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ và của các chi bộ trực thuộc là một trong những nội dung được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy và các chi bộ đều chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng. Theo đó, Đảng ủy sinh hoạt trung bình 1 tháng 1 lần, các chi bộ sinh hoạt được gần 60 kỳ/năm, sinh hoạt toàn Đảng bộ được 4 kỳ/năm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt 100%.

Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề được 14 kỳ (trung bình mỗi chi bộ tổ chức được 4 đến 5 kỳ/năm), nội dung liên quan đến thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như quý III năm 2018, các chi bộ đã tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề làm theo phong cách nêu gương, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài…

Hay như nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện chuyên môn, Đảng ủy và thủ trưởng đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ. Hằng tháng, Đảng ủy đều ban hành nghị quyết chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời cử cấp ủy viên giám sát việc thực hiện.

Đơn cử như công tác kế toán, thanh toán, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản. KBNN tỉnh hiện có 1.585 đơn vị giao dịch, 8.520 tài khoản. Từ năm 2018 đến nay, doanh số hoạt động của kho bạc là trên 21 nghìn tỷ đồng, với hơn 210 nghìn chứng từ giao dịch đã được công chức tổ chức kiểm soát hạch toán đầy đủ, kịp thời; tổng số thu, chi tiền mặt gần 2.000 tỷ đồng. Thông qua kiểm đếm đã phát hiện, thu giữ 2 tờ tiền giả; cán bộ cơ quan đã trả lại 70 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Thương, Bí thư Chi bộ Kiểm soát chi cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là kiểm soát các khoản chi, Ban chi ủy luôn định hướng và yêu cầu các cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, nỗ lực đạt hiệu quả cao trong công việc. Như công tác chi đầu tư, theo quy định có thể thực hiện trong thời gian tối đa 7 ngày nhưng hiện nay cán bộ thường giải quyết trong ngày hoặc 3 ngày là tối đa, điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả công việc.

Ông Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: Những năm qua, Đảng bộ KBNN luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên biểu dương. Trong năm 2018, 4/4 chi bộ và 90% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

THANH MAI – KHÁNH LY