Thứ sáu,  18/10/2019

Hướng tới đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

LSO- “Đến cuối tháng 3/2019, 226/226 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), tạo điều kiện hướng tới đại hội  MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024”, ông Đinh Văn Hảo, Phó trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết.


Các cá nhân nhận giấy khen tại Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Lạng Sơn
-Đơn vị đại hội điểm của tỉnh

Để đạt kết quả trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, chủ động xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn. Đặc biệt, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chọn 1 điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm triển khai đồng loạt.

Về phía cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đại hội MTTQ tại địa phương. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để đại hội MTTQ các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội lớn của toàn dân.

Kết quả, đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Hầu hết các văn kiện đại hội đã đánh giá khá toàn diện về ưu điểm, chỉ rõ khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thực hiện các mặt công tác, thống nhất đưa ra chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là triển khai tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”…

Thành công lớn nhất của đại hội là cơ cấu nhân sự mang tính tiêu biểu, tính đại diện cao, đảm bảo tỷ lệ theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư. Cụ thể, có 44 chủ tịch Ủy ban MTTQ khoá mới là thường vụ cấp uỷ, 177 chủ tịch uỷ ban MTTQ khoá mới là đảng uỷ viên; tỷ lệ người ngoài Đảng đạt gần 24,8%; tỷ lệ nữ đạt hơn 30,8%…

Ngay sau thành công đại hội MTTQ cấp cơ sở, Ủy ban MTTQ tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố tổ chức đại hội (theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 5/2019). Trong đó, chọn MTTQ thành phố Lạng Sơn làm điểm chỉ đạo. Đại hội diễn ra từ 25/3 đến 26/3/2019, đã hiệp thương cử 52 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định; đồng thời cử 4 đồng chí vào Ban Thường trực và 10 đồng chí đi dự đại hội MTTQ cấp trên.

 Đối với các huyện còn lại, công tác chuẩn bị cũng đang được gấp rút thực hiện. Tính đến ngày 18/4/2019, có 5 huyện đã ấn định thời gian tổ chức đại hội. Bà Thi Thị Phẻn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc cho biết: Đại hội đại biểu MTTQ huyện sẽ diễn ra từ ngày 23/4 đến 24/4/2019. Hiện tại, các tiểu ban đã hoàn tất công việc của mình, sẵn sàng cho đại hội. Riêng báo cáo chính trị trình đại hội đã được duyệt từ ngày 5/4/2019. Đề án nhân sự đảm bảo tỷ lệ phù hợp, đúng quy định, trong đó cao tuổi nhất sinh năm 1940, trẻ nhất sinh năm 1993…

Bên cạnh đó, MTTQ các huyện, thành phố còn tổ chức phát động các phong trào thi đua, xây dựng từ 1 đến 2 công trình chào mừng đại hội, tập trung vào xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhà văn hóa ở khu dân cư vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn…

Trên cơ sở kết quả đạt được từ đại hội MTTQ cấp xã, cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tin rằng đại hội MTTQ cấp huyện sẽ thành công tốt đẹp, hướng tới Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 HOÀNG HUẤN