Thứ ba,  02/06/2020

Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập các hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

LSO-Ngày 24/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự để lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong những năm qua, nhất là từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều cố gắng, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng nói chung, đặc biệt là công tác cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ nói riêng; chỉ đạo của các cấp ủy thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền; quy hoạch cán bộ đã có sự gắn kết giữa các khâu: đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ…từng bước khắc phục được tình trạng thiếu hụt cán bộ và chủ động hơn trong công tác cán bộ.

Việc thực hiện quy trình để giới thiệu nhân sự điều chỉnh, bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 là việc làm thường xuyên, nhằm bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên tục của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, rà soát để lựa chọn, giới thiệu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về năng lực công tác, có sức khỏe, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là có chiều hướng và triển vọng phát triển, để xem xét, giới thiệu, bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã thảo luận, tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nhất trí giới thiệu bầu bổ sung đủ số lượng ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định của trung ương và theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với 3 đồng chí giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm: Đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch UTMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với 3 đồng chí
giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao quá trình đóng góp của 3 đồng chí, đồng chí mong rằng trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc chức vụ, trọng trách đảm nhận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

PHÙNG KHIÊM