Thứ bảy,  24/08/2019

Thông báo Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 28/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

 UBND tỉnh thông báo việc thực hiện nghi thức Lễ Quốc tang như sau:

1- Các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019).

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2- Các cơ quan, đơn vị dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019).

3- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019).

UBND tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện./.

                                                              TL.CH TCH

                                                                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                             Hoàng Văn Quý