Thứ sáu,  18/10/2019

Thể lệ giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 – 2019

Sau thành công của giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức giải lần thứ hai, năm 2018 – 2019. Báo Lạng Sơn giới thiệu thể lệ của giải:

I.NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU

  1. Nội dung

Tác phẩm tham dự giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 – 2019 cần đáp ứng các nội dung sau:

– Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.

– Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”).

– Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

  1. Yêu cầu đối với tác phẩm báo chí tham dự giải

– Các loại hình báo chí tham dự giải là: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).

– Tác phẩm báo chí dự giải bao gồm các thể loại: phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh – truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận (không nhận các video clip trên báo điện tử).

– Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

  1. Một số vấn đề cần lưu ý

3.1. Tác phẩm báo in: gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không quá 5 kỳ.

3.2. Tác phẩm báo điện tử: in trên giấy khổ A4 từ giao diện điện tử, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải kèm theo đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Đối với tạp chí điện tử, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài không quá 5 kỳ.

3.3. Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình: gửi băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình (CD, VCD, DVD, ổ cứng, USB) có lời viết và lời bình in trên giấy A4 kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài. Tác phẩm phát thanh và truyền hình có độ dài không quá 60 phút.

3.4. Không xét các tác phẩm: mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

3.5. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

II.ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

– Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 2/1/2018 đến 21/6/2019.

– Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác ở trung ương và địa phương vẫn được quyền dự giải nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

– Tác phẩm tham dự phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

– Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trong thời gian nêu ở mục II trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự giải.

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự giải, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả tối đa một nhóm không quá 7 người.

– Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên tham dự giải.

– Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tác phẩm tham dự giải.

IV.THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

  1. Thời gian

– Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 21/6/2019 (tính theo dấu bưu điện).

– Thời gian tổng kết và trao giải: lễ công bố và trao gải được tổ chức tại Hà Nội, lúc 20 giờ ngày 15/8/2019 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

– Tác phẩm báo chí dự thi có thể gửi qua các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức giải.

  1. Địa chỉ nhận tác phẩm

– Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39287401 & 0985802555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban).

– Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.38246530 & 0972628386 (ông Trần Bá Dung, Trưởng ban).

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 – 2019. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email… của tác giải.

V.GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng gồm: giải A, B, C và khuyến khích cho các loại hình báo chí. Trong đó: giải A mỗi giải 40 triệu đồng; giải B mỗi giải 30 triệu đồng; giải C mỗi giải 20 triệu đồng; giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên các báo, tạp chí và Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn;  Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://www.mattran.org.vn; Báo Điện tử Đài Truyền hình Việt Nam: http://vtn.vn.

BAN TỔ CHỨC