Chủ nhật,  31/05/2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019

LSO-Chiều nay (4/5), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND trong tháng 4 và chương trình hoạt động tháng 5/2019.

Trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định 7 nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh có tính cấp bách, phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hoà, phối hợp, kiểm tra, giám sát; xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri…

Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về kết quả giám sát năm 2018; báo cáo của Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp các nội dung đề xuất giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; tập trung thảo luận và tổng hợp đề xuất các nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2019.

Đồng thời, nghe báo cáo dự thảo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Theo đó, các hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND tỉnh tiếp tục được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong đó, chú trọng giám sát thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành theo từng lĩnh vực cụ thể, làm rõ kết quả đạt được có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, phát hiện được những khó khăn, vướng mắc để đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Phiên họp cũng tập trung thảo luận, tổng hợp đề xuất các nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 theo từng lĩnh vực như: pháp chế, kinh tế – ngân sách, văn hóa – xã hội và lĩnh vực dân tộc.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Các ban HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng đi vào thực chất, từ đó lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cử tri, tổng hợp những vấn đề mà cử tri bức xúc; các cơ chế, chính sách còn bất cập, chưa thực sự hiệu quả để ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Về nội dung tổng hợp đề xuất giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 theo từng lĩnh vực và kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay cần rà soát lại, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện giám sát bảo đảm thời gian, kế hoạch.

NÔNG ĐÌNH QUANG