Thứ bảy,  24/08/2019

Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thư viện”

LSO-Chiều nay (7/5), tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về chuyên đề “Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thư viện”.


Đại diện cử tri Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Tham gia buổi tiếp xúc có đại diện cử tri HĐND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông một số huyện cùng đại diện cán bộ công chức làm công tác văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.


Đ
ồng chí Dương Xuân Hòa, Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội,
Phó trưởng
Đoàn ĐBQH  tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Dương Xuân Hòa đã thông tin khái quát tới cử tri về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2019. Theo đó, Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 7 Dự án Luật, 2 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến vào 9 Dự án Luật khác, trong đó có Luật Thư viện.

Sau khi nghe dự kiến chương trình, kỳ họp, các cử tri đã đóng góp 9 lượt ý kiến vào dự thảo Luật Thư viện, tập trung vào một số vấn đề chính như: khái niệm về thư viện cần chuẩn hóa lại theo hướng bao quát hơn với mục tiêu là lấy người đọc làm trung tâm; cần điều chỉnh, bổ sung và làm rõ một số từ ngữ tại các điều, khoản của luật; quy định rõ cách phân hạng thư viện; bổ sung các khoản quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện và cấp xã trong lĩnh vực hoạt động thư viện; cần có cơ chế tài chính để phát triển thư viện, xây dựng chính sách phù hợp về biên chế cho đội ngũ cán bộ thư viện cấp cơ sở…

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Dương Xuân Hòa đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

TUYẾT MAI