Thứ bảy,  24/08/2019

Thảo luận các dự thảo báo cáo và dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV

Sáng 9-5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 34, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến QH.

Thảo luận các dự thảo báo cáo và dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện của QH Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, Ban Dân nguyện tập hợp được 2.293 kiến nghị của cử tri, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời theo quy định. Đến nay đã có 2.290 kiến nghị được xem xét, giải quyết và trả lời, đạt 99,87% tổng số kiến nghị đã chuyển. Trước những vấn đề cử tri quan tâm, các cơ quan của QH chủ động xem xét, tổ chức nhiều cuộc làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia; khảo sát, giám sát thực tế để nắm bắt tình hình cụ thể, đồng thời tổ chức một số phiên giải trình về trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý nhà nước, từ đó kiến nghị với các bộ, ngành một số giải pháp để tháo gỡ những vấn đề bức xúc mà cử tri nêu.

Về một số nội dung báo cáo, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, nên lựa chọn vấn đề bức xúc, như tình trạng các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe dùng ma túy, rượu, bia, để QH ra nghị quyết yêu cầu giải quyết trong khi chưa kịp sửa các luật liên quan, coi như quy định được áp dụng ngay. Chính phủ cần tiếp tục tổng kết, đánh giá, tìm những giải pháp thật sự mạnh, hiệu quả để kiềm chế tai nạn giao thông, đồng thời bảo đảm tính răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật…

Tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV. Từ sau kỳ họp thứ sáu đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban TVQH đã tổng hợp 1.915 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới QH. Tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp năm vấn đề. Theo đó, đề nghị QH, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; phát triển hạ tầng giao thông, giảm ách tắc giao thông; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã kiểu mới.

Đoàn Chủ tịch cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư, kịp thời có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bảo đảm sự hợp lý, liên thông từ T.Ư đến địa phương. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Qua các ý kiến thảo luận, Ủy ban TVQH cơ bản tán thành với năm nhóm kiến nghị của Đoàn Chủ tịch; bên cạnh đó đề nghị bổ sung kiến nghị về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất giúp đỡ người dân và doanh nghiệp; bổ sung kiến nghị về nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

Buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến lần hai về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban TVQH đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ các vấn đề liên quan giải thích từ ngữ, tính thống nhất, cụ thể trong quy định của luật; làm rõ một số vấn đề còn ý kiến khác nhau; các vấn đề liên quan kỹ thuật văn bản.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện dự án luật để thông qua tại kỳ họp thứ bảy, trên tinh thần không sửa toàn diện mà chỉ sửa những quy định không hợp lý, đang gây vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Cuối chiều 9-5, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của QH. Dự kiến tổng thời gian làm việc của QH là 20 ngày, khai mạc vào ngày 20-5 và bế mạc vào ngày 14-6-2019. Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Nhìn chung, các cơ quan đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp và sớm trình Ủy ban TVQH cho ý kiến. Tổng Thư ký QH đề nghị Ủy ban TVQH chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung và gửi tài liệu đến đại biểu QH bảo đảm thời gian nghiên cứu trước khi về dự kỳ họp.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban TVQH cơ bản tán thành với dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy. Đề cập các vấn đề “nóng” nổi lên thời gian qua, nhiều đại biểu đề xuất, cần thiết đưa những nội dung này vào chương trình thảo luận tại kỳ họp thứ bảy để có hướng giải quyết kịp thời.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những vấn đề nóng sẽ được đưa vào nội dung gợi ý thảo luận về các vấn đề kinh tế – xã hội tại kỳ họp này. Đối với những vấn đề cấp bách chưa kịp sửa luật, trước mắt sẽ xử lý bằng các nghị quyết của QH…

Theo Nhandan