Thứ bảy,  24/08/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

LSO-Sáng nay (10/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về “lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công”.


Đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Một trong những yêu cầu của buổi tiếp xúc đặt ra là lấy ý kiến đóng góp của cử tri, thảo luận các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau được quy định tại dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi, dự kiến được thảo luận và thông qua tại kỳ họp lần thứ VII Quốc hội khóa XIV diễn ra vào giữa năm 2019.

Trong đó, tập trung vào 10 nhóm vấn đề chính như: áp dụng Luật Đầu tư công; nguồn vốn để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách, đối tượng và phân loại dự án đầu tư công, quy định về chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; tiêu chí đối với các dự án khẩn cấp, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư; thẩm quyền xem xét và quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn, thẩm quyền cho Thường trực HĐND trong việc quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian không diễn ra kỳ họp HĐND; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; việc tách riêng công tác giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập.


Đại diện cử tri Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn phát biểu ý kiến
tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri mong muốn cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đầu tư công sửa đổi cần xử lý triệt để những chồng chéo giữa các luật hiện hành liên quan với Luật Đầu tư công sửa đổi như: một số bất cập trong thực hiện Luật Đầu tư công với Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Xây dựng…; vấn đề xử lý nợ công, các vướng mắc liên quan đến công tác kiểm toán các dự án đầu tư công; sử dụng nguồn vốn dự phòng thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, phân cấp về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Quy trình thực hiện đối với các dự án điều chỉnh, phát sinh nhiều thủ tục hành chính, việc sử dụng nguồn vốn tài trợ từ nguồn xã hội hóa thì có cần xin chủ trương đầu tư từ Hội đồng nhân dân các cấp hay không.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp, gửi tới diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp tới.   

TRANG NINH