Thứ ba,  22/10/2019

Khảo sát tình hình thực hiện kết luận 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

LSO-Sáng nay (13/5), Đoàn Khảo sát của Ban Bí thư Trung ương do PGS, TS. Vũ Văn Hà – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


PGS,TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng đoàn khảo sát
Kết luận 29 của Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh

Làm việc với đoàn khảo sát có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, sau 7 năm thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước mở rộng các đối tượng thụ hưởng báo địa phương. Nhất là từ tháng 10 năm 2012, Tỉnh ủy ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đảm bảo có ít nhất 1 tờ Nhân dân nhật báo, 1 tờ Báo Lạng Sơn và 1 cuốn Tạp chí Cộng sản trên mỗi kỳ phát hành.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện, xác định nội dung trên báo, tạp chí của Đảng là nguồn thông tin chính thống, quan trọng, định hướng về tư tưởng dư luận xã hội, góp phần nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa đồng đều và thiếu ổn định. Hiện toàn tỉnh còn 175 chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Số lượng phát hành hằng năm không ổn định, có chiều hướng giảm. Ví như Báo Nhân dân năm 2014, số lượng phát hành đạt 101%, Báo Lạng Sơn đạt 99,75%, Tạp chí Cộng sản đạt 101%, thì đến năm 2018, số lượng phát hành các báo, tạp chí lần lượt giảm còn 94,67%; 90,06% và 74,77%.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao nỗ lực của Lạng Sơn trong thực hiện việc tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Qua thảo luận, đoàn nhất trí với một số đề nghị của Lạng Sơn như: sự cần thiết Trung ương ban hành chỉ thị thay thế Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị; linh động trong việc đặt và mua báo, tạp chí của Đảng; các ấn phẩm báo, tạp chí phát hành cần đáp ứng yêu cầu thực tiễn của bạn đọc, đổi mới nội dung, hình thức sát thực với cuộc sống hơn.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát cũng đề nghị Lạng Sơn quan tâm hơn nữa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm, đồng thời cần phát huy sự sáng tạo của tỉnh trong việc dành kinh phí thỏa đáng cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

PHÙNG KHIÊM