Thứ ba,  17/09/2019

Tỉnh ủy Lạng Sơn sơ kết thực hiện kết luận 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

LSO-Chiều nay (13/5), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 29, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS,TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, đặc biệt là sau khi có Kết luận số 29 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 507, ngày 08/10/2012  lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt từ tỉnh đến cơ sở; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 71, ngày 30/10/2013 về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo; UBND tỉnh ban hành Công văn số 21, ngày 10/01/2012 về việc tiếp tục phát hành Báo Nhân dân, Báo Lạng Sơn đến thôn bản, khối phố…


Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua đó, sau 7 năm thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước mở rộng các đối tượng thụ hưởng báo địa phương.

Hằng năm, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện, mỗi năm, ngân sách tỉnh chi hỗ trợ để mua báo cho các đối tượng theo quy định của Trung ương và của tỉnh hằng tỷ đồng; ở các chi bộ dưới cơ sở, nhất là chi bộ thôn, khối phố đều có Báo Nhân dân, Báo Lạng Sơn.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh còn 175 chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Số lượng phát hành hằng năm không ổn định có chiều hướng giảm qua từng năm.

Ngoài nguyên nhân khách quan là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự phát triển đa dạng, phong phú, tiện ích của các phương tiện nghe nhìn, của internet, mạng xã hội thì một số cấp ủy, chính quyền cơ sở nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; chất lượng, nội dung, hình thức của các ấn phẩm báo, tạp chí tuy có cải tiến những chưa thật hấp dẫn; công tác kiểm tra, xử lý những đơn vị thực hiện không nghiêm Kết luận 29 chưa kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực trong công tác tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức các phong trào cách mạng và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thời gian qua; đồng thời chỉ ra các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Kết luận 29.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị. Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng cần tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí; phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này; đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…

PHÙNG KHIÊM