Thứ tư,  18/09/2019

Giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2019

LSO-Chiều nay (14/5), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 4 tháng đầu năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Những tháng đầu năm 2019, hầu hết các bộ ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Cụ thể, các bộ, ngành địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 thủ tục hành chính quy định tại 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, thẩm tra 109 TTHC quy định tại 37 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niên yết tại nơi giải quyết, đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; tiếp nhận trên 1.000 phản ánh, kiến nghị, xử lý đạt 89,03%.

Đến hết tháng 4/2019, có 19/23 bộ, cơ quan và 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.

Về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: đến nay 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC; chất lượng giải quyết TTHC đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo và có những phản hồi tích cực trong nhân dân.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 4 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Đại diện một số tỉnh, thành kiến nghị các bộ, ngành trong thời gian tới cùng với công bố kịp thời các bộ TTHC, cần phân cấp cho địa phương xử lý một số TTHC tại cấp tỉnh, tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

TRANG VÂN