Thứ sáu,  20/09/2019

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX

LSO-Chiều nay (14/5), Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Phát triển hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và một số HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sự vận động, phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cùng sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó vươn lên của các HTX, tổ hợp tác (THT), Liên hiệp HTX, tình hình phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.810 THT với 19.510 thành viên, tăng 4.377 thành viên so với năm 2003; bình quân hàng năm có khoảng 30-40 tổ hợp tác thành lập mới; doanh thu bình quân 1 THT đạt 500 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân người lao động trong THT khoảng 30 triệu đồng/người/năm.

Đối với các HTX, hết năm 2018, toàn tỉnh có 220 HTX, tăng 128 HTX so với năm 2003, tổng số vốn điều lệ là 274 tỷ đồng; số thành viên tham gia HTX là 3.469 người, giảm hơn 237 thành viên so với năm 2003. Tổng số người lao động thường xuyên trong HTX là 6.056 người, tăng 2.044 người so với năm 2003; doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 900 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2003; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong 1 HTX đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm, tăng gấp khoảng 5 lần so với năm 2003. Trên địa bàn tỉnh có 2 Liên hiệp HTX với 13 HTX thành viên.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực KTTT vẫn còn những hạn chế liên quan đến cụ thể hoá, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX còn chậm; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về KTTT còn chưa thống nhất; nguồn lực huy động cho phát triển KTTT còn ít; năng lực nội tại của các tổ chức KTTT còn yếu…

Từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới 120 HTX, 250 THT, 8 liên hiệp HTX trở lên; 50% số HTX hoạt động khá, giỏi; ít nhất 65% đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX được đào tạo về chuyên môn; 100 HTX được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: Thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại hội nghị.

Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Nghị quyết số 13-NQ/TW; tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật HTX năm 2012, hoàn thành cơ chế, chính sách, tạo động lực cho phát triển KTTT. Các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển KTTT một cách quyết liệt, mạnh dạn và rõ nét hơn, trong đó chú trọng lồng ghép, đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm, lựa chọn nhân rộng các mô hình hiệu quả, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; phát huy sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với KTTT, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các “nhà”, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp tham mưu phát triển KTTT. Cùng đó, phát huy vai trò trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong tuyên truyền, vận động phát triển KTTT.

TÂN AN