Thứ sáu,  18/10/2019

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

LSO-Chiều 16/5/2019, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại bộ phận một cửa năm 2018 và quý I/2019 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành của tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Toàn cảnh buổi giám sát

Trong năm 2018 và quý I/2019, UBND tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung cải cách TTHC bám sát nội dung chỉ đạo, quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định. Việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trung tâm) vào hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu và đúng tiến độ.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến

Đối với việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm, sau hơn 3 tháng hoạt động, trung tâm đã bước đầu phát huy được hiệu quả, thể hiện được vai trò là đầu mối tập trung trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, các thành viên đã tập trung nêu ý kiến vào một số vấn đề như: công tác lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh; chất lượng rà soát, đánh giá TTHC; làm rõ việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền còn chậm, việc trả kết quả TTHC tại một số đơn vị còn hồ sơ quá hạn; khó khăn, giải pháp trong bố trí trụ sở, trang thiết bị và cử công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã…

Phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu đề nghị UBND tỉnh, một số sở, ngành làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế để đoàn giám sát nắm bắt sát thực tế hơn.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu  ý kiến với đoàn giám sát

Tại cuộc giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu ý kiến giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu, đồng thời đề nghị các sở, ngành, văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra cũng như tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác một cửa cấp huyện, xã; sớm tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn giám sát quan tâm đến những kiến nghị của UBND tỉnh.


Đồng chí Trưởng đoàn giám sát kết luận cuộc giám sát

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn. Đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cấp huyện, xã. Đối với các đề xuất, kiến nghị, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

THANH HUYỀN