Đồng chí Đinh La Thăng (bên phải) – Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, đồng chí Đinh La Thăng vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong các hoạt động thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước cũng như mối quan hệ với các địa phương của Lào.

Chia sẻ về định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, đồng chí Đinh La Thăng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực và quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực. Để thực hiện được các mục tiêu đó, thành phố đang tích cực triển khai 7 chương trình đột phá ở các lĩnh vực với nhiều giải pháp cụ thể được đề ra. Song song đó, thành phố tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, trong khu vực, trong đó đặc biệt là mối quan hệ với nước bạn Lào. Thành phố sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Attapư, đồng thời mong muốn các chương trình hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Nam Vinhaket chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã hỗ trợ tỉnh trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, đặc biệt hỗ trợ tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ. Qua chuyến thăm làm việc của Đoàn lần này, hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Đồng chí Nam Vinhaket cho biết, hiện nay tỉnh Attapư có hơn 140.000 dân với 11 dân tộc, trong đó 65% dân số là dân tộc thiểu số. Vì vậy, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sẽ tập trung cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Nam Vinhaket mong muốn, trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh Attapư và có những chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực hơn nữa, đặc biệt mong muốn thành phố hỗ trợ trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nông nghiệp, giáo dục – đào tạo.