Thứ hai,  25/05/2020

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín

LSO-Chiều nay (21/5), Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức gặp mặt đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Hiện nay, người có uy tín trên địa bàn tỉnh là 2.314 người. Đây là những đại biểu tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; điển hình trong việc vận động con cháu, gia đình và làng bản tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn đại đoàn kết dân tộc. Chương trình gặp mặt lần này gồm 33 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 người có uy tín trên địa bàn, tập trung đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Giang về các mô hình làng nghề, mô hình kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân. Các đại biểu trong chuyến tham quan lần này cần tích cực học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quý, cách làm tốt, mô hình điển hình… để khi trở về sẽ áp dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các đại biểu

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, người có uy tín trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp để tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy ước, hương ước tại thôn bản, khối phố… Đồng thời tiếp tục gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời; bên cạnh đó, người có uy tín có ý thức cảnh giác, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lựa chọn những thông tin chính thống để tuyên truyền…

THANH MAI