Thứ sáu,  15/11/2019

Phiên họp Hội đồng Lý luận T.Ư đóng góp ý kiến cho Văn kiện ĐH XIII

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh; phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế và kịp thời có nhiều bài viết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

6 tháng cuối năm, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng phục vụ xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

phien hop hoi dong ly luan tu: nhieu y kien dong gop cho dh xiii    hinh 1
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh , Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai mạc kỳ họp. 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến một số vấn đề: tình hình, thời cơ và thách thức với đất nước ta trong những năm tới; Quan điểm, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Vai trò định hướng phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế trong 5 đến 10 năm tới; Mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế. Đồng thời, bàn về nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ông Trần Quốc Toản, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, cần có thêm đột phá về tư duy, phát triển nhân tố con người, giá trị văn hóa trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Chúng ta đề cập đến đột phá phát triển nguồn nhân lực là đúng nhưng nó chưa đủ ở chỗ, nhân lực chúng ta đề cập từ góc độ người lao động, góc độ chuyên gia, cái đó nước nào cũng có thể đào tạo được. Nhưng với tư cách con người là chủ thể của sự phát triển đất nước thì không ai có thể đào tạo thay chúng ta được, nhất là giá trị con người, văn hóa, giá trị của một đất nước. Cho nên phải đặt đột phá về con người, nhất là nguồn nhân lực, con người chất lượng cao với tư cách là chủ thể và mục tiêu của quá trình đổi mới phát triển đất nước giai đoạn mới”, ông Trần Quốc Toản nói.

Góp ý vào nội dung các vấn đề trong kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Sơn, thành viên Hội đồng nhấn mạnh vào sự đổi mới trong việc chuyển đổi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để Việt Nam thoát “bẫy” thu nhập trung bình.

“Chúng ta nhấn mạnh trong giai đoạn tới là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam chịu tác động của 3 quá trình chuyển đổi lớn như vậy thì chúng ta có thể thấy có cả cái cũ và cái mới, cả truyền thống và hiện đại cùng nhiều chi phí đi kèm vì quá trình chuyển đổi là quá trình kèm theo chi phí. Như vậy có nghĩa chúng ta phải thể hiện làm sao để nó có tính hài hòa, kết hợp giữa truyền thống với đột phá cũng như nhìn thấy được những khó khăn trong quá trình chuyển đổi, qua đó đưa đến quyết tâm và khát vọng cho những phương thức mới”, ông Nguyễn Hồng Sơn nói.

Sau kỳ họp, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc các ý kiến phục vụ kịp thời cho xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”./.

Theo VOV