Thứ sáu,  29/05/2020
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6 (lần 1):

Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019

LSO-Ngày 29/5/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phiên họp tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm.

Bước qua năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh có một số diễn biến khó khăn như: tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; sản xuất công nghiệp tăng chậm, tổng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý giảm mạnh so với cùng kỳ… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quyết định của trung ương, của tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân ước đạt 48.739 ha, đạt 94% kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 157 nghìn tấn, bằng 95,7% cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, ưu tiên nguồn lực cho 12 xã phấn đấu đạt chuẩn 2019 và các xã điểm đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 2.620 triệu USD, đạt 49,9% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 4,52% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 10.400 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch, tăng 11,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.197,1 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 30,8%… Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều thành tích nổi bật, an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh được ổn định.

Qua nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nội dung báo cáo mà Sở Kế hoạch – Đầu tư trình bày. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu báo cáo cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp xử lý. Trong thời gian tới, các sở, ngành, các huyện, thành phố cần tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư; tăng cường phối hợp thu ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; quyết liệt đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại và buôn lậu; tiếp tục ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, không để xảy ra tình trạng lợi dụng trục lợi do dịch; thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phiên họp cũng đã xem xét và thông qua 7 dự thảo văn bản do các sở, ngành trình liên quan đến một số nội dung quan trọng như: thu, chi ngân sách nhà nước; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 và bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019.

ANH DŨNG