Thứ hai,  20/01/2020
Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Lạng Sơn:

Cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

LSO-Sáng nay (5/6), Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức
Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã nghe báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ gắn với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tới nay.

Theo đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; xây dựng 5 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 – 2018 đạt trung bình 6,15%, riêng năm 2018 đạt 8,36%.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 48 xã được công nhận đạt chuẩn, không còn xã dưới 5 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% (năm 2015) xuống còn 15,83% (năm 2018).


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu
tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương

Về công tác xây dựng Đảng, đối với công tác tổ chức, cán bộ, tỷ lệ phát triển đảng viên mới hằng năm đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, bảo đảm cả về số lượng, chất lượng. Công tác quy hoạch cán bộ được đặc biệt quan tâm, Tỉnh ủy đã thực hiện rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 với 526 đồng chí. Song song với đó, tỉnh ủy chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ gắn với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; bám sát, nắm chắc và chủ động xử lý những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, nhất là tình hình đơn thư khiếu nại, xử lý tốt việc giải quyết đơn thư tại cơ sở.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiếp tục thực hiện tốt quy chế nêu gương bằng những việc làm cụ thể. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí khẳng định: Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn bám sát chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một số chủ trương mới của Trung ương ban hành luôn được tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện cẩn trọng, bảo đảm nguyên tắc, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn.

CÔNG QUÂN