Chủ nhật,  15/12/2019

Tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Đác Nông

Tại Hà Nội, đại diện Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa có buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đác Nông. Tại buổi tiếp, các đại biểu đã chia sẻ về công tác của đội ngũ người có uy tín tại địa phương và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là cầu nối của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Các đại biểu cũng đề nghị UBDT cùng các bộ, ngành liên quan có chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông về tới thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và có các chính sách ưu tiên, giải quyết việc làm đối với con em đồng bào… Đại diện UBDT đã bày tỏ sự chia sẻ và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, từ đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, từng bước giải quyết những khó khăn và xây dựng các chính sách dân tộc sát yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS…

Theo Nhandan.org.vn