Thứ hai,  16/12/2019
Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

LSO-Ngày 7/7/2016, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã có 435 hội viên các cấp được kết nạp vào hội. Đồng thời, hội vận động được 100% các hội viên tham gia bầu cử; tuyên truyền, vận động 100% các hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về pháo. Tỷ lệ hội viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước luôn đạt trên 90%.

Đối với các phong trào khác của hội như phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, toàn hội đã xây dựng được 1.154 mô hình kinh tế các loại; xóa được 12 nhà dột nát của CCB có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền thực hiện các phong trào, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được hơn 200 cuộc với hơn 17.000 lượt người tham dự. Góp phần xây dựng địa bàn trong sạch.

Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh phát triển các phong trào của hội, chú trọng vào phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn; tham gia thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB; tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân…

HOÀNG TÙNG