Thứ hai,  09/12/2019

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

LSO-Sáng nay (7/6), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong tháng 5/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Các đơn thư kiến nghị, đề nghị của công dân được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc xem xét, phối hợp thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp (6 nội dung) được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, kịp thời. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.


Đại diện Ban Pháp chế – HĐND tỉnh đóng góp ý kiến
vào nội dung các báo cáo, dự thảo, tờ trình

Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và tập trung nghiên cứu về Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm từ năm 2016 đến 2018 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát năm 2018; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020; Dự thảo Quyết định về việc phân công công tác của Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về sửa chữa, thay thế một số thiết bị hội trường Văn phòng HĐND – UBND tỉnh.

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, dự thảo, tờ trình, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: bổ sung số lượng các kiến nghị đã được giải quyết để tăng tính hiệu quả trong công tác tiếp dân; sắp xếp lại hệ thống chương trình công tác tháng 6 của HĐND tỉnh; chỉ rõ hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng các dự án trọng điểm; dành thêm thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn tại hội trường, tạo sự quan tâm, đồng thuận của cử tri, nâng cao vị thế của HĐND tỉnh…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích, làm rõ các nội dung được quan tâm, trong đó tập trung làm rõ hạn chế và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Về chương trình Kỳ họp lần thứ mười hai HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham góp ý kiến chân thành, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Về phiên giải trình ngày 14/6/2019, đồng chí lưu ý các Ban HĐND trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát, tập trung nghiên cứu, bổ sung chất vấn, kiến nghị cơ quan điều hành để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh.

NGỌC HIẾU