Thứ ba,  14/07/2020

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự: Phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên

(LSO) – Những năm qua, hoạt động phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy chế giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, tham mưu cho cấp ủy phối hợp chỉ đạo và tiến hành KTGS đối với đảng bộ quân sự huyện, thành phố, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp KTGS, UBKT các bên đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ quân sự tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng, nhất là các văn bản quy định, hướng dẫn mới được ban hành như: Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3/1/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và các hướng dẫn, chương trình kế hoạch của cấp trên về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Qua quán triệt, học tập đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cấp ủy, UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra nói riêng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ, năng lực về công tác KTGS, làm cơ sở thực hiện hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác KTGS và kỷ luật đảng trong các tổ chức đảng.

Chiến sĩ Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh tìm hiểu thông tin mỗi tuần một điều luật

Thượng tá Nông Mạnh Thường, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Lãng cho biết: Năm 2018, UBKT ĐUQS tỉnh đã phối hợp với UBKT Huyện ủy Văn Lãng tiến hành giám sát ĐUQS huyện và 2 đảng viên là cán bộ chủ trì. Kết quả giám sát tổ chức đảng và đảng viên không có vi phạm phải kiểm tra; tuy nhiên, UBKT ĐUQS tỉnh, UBKT Huyện ủy Văn Lãng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để tổ chức đảng và đảng viên có biện pháp sửa chữa, khắc phục một số tồn tại.

Từ năm 2018 đến hết tháng 5/2019, UBKT ĐUQS tỉnh đã phối hợp với UBKT Huyện ủy Tràng Định, Chi Lăng, Văn Lãng, Bắc Sơn tham mưu cho cấp uỷ tổ chức đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng; tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng. Trong đó, nội dung giám sát tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với đảng viên, giám sát về thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó, UBKT ĐUQS tỉnh đã phối hợp với UBKT các huyện ủy chỉ đạo ĐUQS các huyện xử lý kỷ luật 7 trường hợp đảng viên có vi phạm, (khiển trách 5, cảnh cáo 2).

Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ nhiệm UBKT ĐUQS tỉnh cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp, các bên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng bộ quân sự các huyện, thành phố; qua hoạt động phối hợp đã tăng cường mối quan hệ trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ làm công tác KTGS, góp phần xây dựng ngành kiểm tra của các đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, UBKT ĐUQS tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, quyết định của cấp trên về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch KTGS năm 2019; trong tháng 6 và tháng 7/2019, UBKT ĐUQS tỉnh phối hợp với UBKT Huyện ủy Lộc Bình, UBKT Huyện ủy Đình Lập tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ KTGS đối với ĐUQS huyện Lộc Bình và ĐUQS huyện Đình Lập.

NÔNG ĐÌNH QUANG