Thứ sáu,  20/09/2019

Hội đồng Tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Văn Lãng

LSO-Chiều 12/6/2019, Đoàn công tác của Hội đồng Tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đến khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 4/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại huyện Văn Lãng.


Ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban Dân tộc – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
phát biểu tại buổi khảo sát

Trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ huyện Văn Lãng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị đầy đủ, kịp thời. Qua đó đã đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đối với phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, từ năm 2005 đến nay, tỷ trọng ngành ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 21% lên gần 30%; thương mại, dịch vụ tăng từ 17,7% lên trên 36%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31% xuống còn 18,92%.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác đối ngoại được chú trọng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được huyện quan tâm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, trên 96% thôn bản, khu phố trong huyện có nhà văn hóa, tăng gần 81%; 75% xã, thị trấn có sân tập thể dục thể thao, tăng 55% so với năm 2005.

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng đề xuất một số nội dung như: các cấp tiếp tục có chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chính phủ quan tâm nâng mức hỗ trợ hằng năm từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.

Đoàn khảo sát biểu dương, đánh giá cao kết quả mà huyện Văn Lãng đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Đối với các kiến nghị, đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương giải quyết.

ĐINH HƯƠNG