Thứ bảy,  30/05/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6

LSO-Ngày 13/6/2019, Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND thường kỳ tháng 6/2019.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tại phiên họp, đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung thêm thông tin về dự báo tình hình theo đúng đề cương của Ban Kinh tế Trung ương; quan điểm phát triển của tỉnh với những mục tiêu cụ thể. Đặc biệt, báo cáo phải nêu bật những kiến nghị của tỉnh về cơ chế chính sách; đầu tư hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông bảo đảm kết nối vùng, kết nối trong khu kinh tế cửa khẩu.

Đối với các dự thảo các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm 2019 (do Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh soạn thảo), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với các đánh giá về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Công an tỉnh cần đánh giá thêm về công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực nông thôn, tiến độ điều tra một số vụ án trọng điểm; Thanh tra tỉnh cần bổ sung thêm thông tin về những thành phần xúi bẩy người dân khiếu nại, tố cáo, trên cơ sở đó cơ quan soạn thảo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật số liệu đến hết 30/6/2019 và hoàn chỉnh báo cáo để UBND tỉnh ký ban hành.

Đối với dự tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu soạn thảo cần rà soát lại toàn bộ dự thảo văn bản, lưu ý phải làm rõ chủ thể, chế độ miễn giảm và đối tượng hỗ trợ…

Đối với dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Tư pháp trình, cuộc họp thống nhất thông qua.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; dự thảo báo cáo về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc.

TRANG NINH