Chủ nhật,  15/12/2019

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành uỷ Lạng Sơn

(LSO) – Ngày 17/6/2019, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật làm trưởng đoàn làm việc tại Thành uỷ Lạng Sơn về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới”.

Tại thành uỷ Lạng Sơn, việc thực hiện Chỉ thị 20 luôn được quan tâm thực hiện. Từ năm 2003 đến nay, Thành uỷ chủ yếu in phát hành lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống và văn kiện đại hội đảng. Theo đó, Thành uỷ đã xuất bản 8 đầu sách lịch sử với 4.300 cuốn sách; xuất bản trên 250 cuốn văn kiện Đại hội đảng bộ thành phố khoá XXI, XXII.  Ngoài ra từ năm 2011 đến năm 2017, Thành uỷ còn tiếp nhận gần 6.000 cuốn sách và trên 100 đĩa CD từ trung ương, nguồn tài liệu này chuyển đến đảng uỷ, UBND các phường, xã để khai thác, sử dụng sách theo quy định…

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Việc thực hiện Chỉ thị 20 đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp cơ sở có nguồn tài liệu quan trọng, kịp thời vận dụng vào thực tế; giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Bên cạnh những mặt đã đạt được còn tồn tại một số hạn chế như: công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, nhất là việc thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của sách lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại một số đơn vị chưa được sâu rộng…

Đoàn khảo sát ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong quá trình thực hiện chỉ thị trên địa bàn; đồng thời nhấn mạnh sẽ lưu ý những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để trình cấp trên xem xét, giải quyết.

Đồng chí trưởng đoàn khảo sát khẳng định: Sách lý luận chính trị là công cụ sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần tuyên truyền quan điểm, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ thông tin về công tác xây dựng đảng, chính quyền, các giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học công nghệ…một cách nhanh nhất, rộng nhất, sâu nhất. Vì vậy các đơn vị cần vận dụng tri thức của sách vào thực tiễn để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu.

Trước đó, đoàn khảo sát đã làm việc tại phường Tam Thanh và Thư viện tỉnh. Ngày 18/6/2019 đoàn khảo sát sẽ làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ.

Thanh Mai