Thứ tư,  26/02/2020

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương

(LSO) – Sáng nay (18/6), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm trưởng đoàn về việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới”.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của sách lý luận chính trị, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm thực hiện Chỉ thị 20. Từ năm 2003 đến năm 2018, toàn tỉnh đã xuất bản 142 cuốn sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp, các ngành; xuất bản 3 đầu sách về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa XIV, XV, XVI, mỗi kỳ đại hội xuất bản khoảng 5.500 bản sách…

Giai đoạn 2011 – 2018, các xã, phường, thị trấn của tỉnh tiếp nhận hàng vạn đầu sách của trung ương như: giới thiệu điển hình tiên tiến; các loại sách hướng dẫn thực hành, tra cứu, tổng kết thực tiễn; pháp luật…

Qua thực tế kiểm tra, theo dõi cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên đã có ý thức nghiên cứu khai thác thông tin từ các đầu sách về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện đảng… Các loại sách lý luận chính trị đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời là cẩm nang nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Trưởng đoàn khảo sát tặng lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn một số đầu sách lý luận chính trị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 20 và bày tỏ mong muốn Lạng Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng sách lý luận chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời chú ý xây dựng các đầu sách địa chí của địa phương; tăng cường đầu tư cho các tủ sách của xã, phường, thị trấn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn khảo sát đối với tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị 20.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở về lĩnh vực này; thực hiện tốt vấn đề nêu gương trong cán bộ, đảng viên về đẩy mạnh nghiên cứu lý luận chính trị qua sách. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát tủ sách tại cơ sở để bổ sung đầu sách cũng như tập trung tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

CÔNG QUÂN – THANH MAI