Chủ nhật,  12/07/2020
Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn:

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV

LSO-Ngày 2/8/2016, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, khóa XIV đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; cử tri của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh.
Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Tài chính&Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn khóa XIV đã báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngàu 20/7 – 29.7. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định 4 vấn đề quan trọng, đó là: Nghe Quốc hội báo cáo về kết quả công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết quả phê duyệt ĐBQH trúng cử; Bầu cử công tác nhân sự; Bàn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2016 – 2017.

Cử tri phát biểu kiến nghị, đề xuất với Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh và thành phố, đại diện cho cử tri của 8 phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã có một số ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh. Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa đến giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút nhân tài; vấn đề thu chi ngân sách, nợ công, nợ xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư như kè sông Kỳ Cùng… để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trần Sỹ Thanh đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiên nghị khác được Đoàn tổng hợp trình Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

MAI VĂN HOA