Thứ sáu,  03/07/2020
Lãnh đạo UBND tỉnh:

Kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu tại Hữu Lũng

LSO - Chiều 2/8/2016, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của huyện Hữu Lũng.

                

                 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo, từ ngày 1/1/2015 đến nay, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành 11.068 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Hoàn thành trước thời hạn 1.135 nhiệm vụ được cấp trên giao; 42 nhiệm vụ hoàn thành sau thời hạn và 23 nhiệm vụ đang được triển khai. Công tác cải cách hành chính được tỉnh đánh giá xếp loại tốt, có điểm số cao nhất trong 11 huyện, thành phố

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã phát biểu nêu lên những vấn đề mà đội ngũ lãnh đạo huyện Hữu Lũng đã thực hiện tốt và chỉ ra các mặt còn hạn chế trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Trong đó tập trung đến các nội dung chủ yếu như: công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại; xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý tài nguyên môi trường; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu huyện cần chỉ rõ những vấn đề còn yếu kém, hạn chế và nghiêm túc nghiên cứu, học hỏi để đưa ra biện pháp khắc phục; tăng cường hơn nữa công tác tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh về các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; cùng với đó phải rà soát, đánh giá chất lượng, thái độ và đào tạo đội ngũ cán bộ trong thực hiện công việc và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng nhấn mạnh: kết quả phát triển kinh tế – xã hội, mức độ hài lòng của người dân là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ người cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tin ảnh: Anh Dũng