Thứ ba,  31/03/2020

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập

LSO-Ngày 5/8/2016, đoàn công tác do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập. 

Kiên Mộc là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được tỉnh chọn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018. Đến nay, xã đã đạt 5 tiêu chí gồm các tiêu chí số 1, 4,12, 14, 19. Từ nay đến cuối năm 2016, xã Kiên Mộc phấn đấu đạt thêm các tiêu chí số 3, 8, 15.

Tại buổi làm việc, những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã được chỉ ra. Cụ thể như khó khăn về hạ tầng giao thông, nhà văn hóa; kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông-lâm nghiệp, chưa tìm được mô hình sản xuất hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo cao ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động sức dân…

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Đình Lập cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể triển khai thực hiện từng tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… nhưng xã Kiên  Mộc đã có nhiều cố gắng phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển, giữ vững ổn định xã hội; hạ tầng từng bước được nâng lên. Tuy vậy, trong xây dựng nông thôn mới xã còn gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: trước hết, lãnh đạo từ xã đến thôn cần thay đổi, tạo chuyển biến trong nhận thức; chủ động, tích cực và khắc phục những yếu kém, tồn tại trước đó; thường xuyên nắm bắt chủ trương, đường lối để kịp thời triển khai đến với người dân.

Ngoài việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, đối với các tiêu chí còn lại, đồng chí yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với huyện, xã trong việc rà soát và triển khai các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó ưu tiên tập trung triển khai những tiêu chí cần thiết, cụ thể như việc làm đường bê tông, làm cầu qua sông; thủy lợi; giữ gìn vệ sinh môi trường; đổi mới hình thức sản xuất, phát triển kinh tế đồi rừng…

ĐÌNH QUYẾT